Płatność

Formy płatności: przelew lub paypal.
40% płatne przy rezerwacji. Pozostałe 60% płatne na minimum 21 dni przed pierwszym dniem wypożyczenia kampera.

Uwaga:
Jeżeli chcą Państwo dokonać jakichkolwiek zmian w rezerwacji prosimy o kontakt z nami.
Wszelkie zmiany muszą być potwierdzone przez nas na piśmie.

Posiadamy dwie opcje ubezpieczenia:

Uwaga! Road Assistance nie obejmuje żadnej pomocy w przypadku utknięcia w piasku.