Polityka Prywatności

ZGODA GŁÓWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu:

 • Zawarcia umowy najmu samochodu kempinowego

przez: Lisboa Campers Iwona Głębocka-Grodzicka

ZGODA DODATKOWA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania informacji o:

 • newsletterach,
 • listach dyskusyjnych,
 • dodatkowych ofertach,
 • i innych wydarzeniach/działaniach,

organizowanych przez Administratora Danych Osobowych w całym okresie przetwarzania tych danych w Lisboa Campers Iwona Głębocka-Grodzicka.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości następujące informacje:

 • Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest Lisboa Campers Iwona Głębocka-Grodzicka.

Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się Sopocie (81-735 ), przy ul. Wł. Łokietka 29/2

 • Celem zbierania danych jest: Rezerwacja pojazdu.
 • Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informuję, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lat.
 • Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: info@lisboacampers.com
 • Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, ubezpieczyciel
 • Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; (Dz.U 2018 r. poz. 1000) przysługuje mi również prawo do:
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiana,
  – odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych w dowolnym momencie.